Optička 3D metrologija u vlačnom ispitivanju (webinari – 28. 6. 2018. i 24. 5. 2016.)

Optička 3D metrologija u vlačnom ispitivanju (webinari – 28. 6. 2018. i 24. 5. 2016.)

Uncategorized
CAE inženjeri koji rade s modelima za numeričke simulacije kao i inženjeri koji ispituju mehanička svojstva materijala, znaju da je poznavanje točnih parametara materijala ključno za donošenje pravih odluka pri projektiranja proizvoda koje će mu osigurati najbolje moguće performanse tijekom cijelog vijeka upotrebe.Korelacija digitalne slike je svestrana i efikasna metoda analize kojom se određuju 3D podaci za analizu deformacija materijala i komponenti.Video snimka webinara "ARAMIS za testiranje materijala" održanog 28. 6. 2018. prikazuje kako ARAMIS može poboljšati mogućnosti ispitivanja u:testovima savijanjatestovima smicanjaBulge testovimaNakajima testovimtlačnom ispitivanjuvlačnom ispitivanjudvoosnom vlačnom ispitivanjuispitivanju širenja rupa Određivanje svojstava materijala zasnovano na vlačnom ispitivanju koristi se za razvoj novih materijala i kontrolu kvalitete. Stoga je veoma važno točno određivanje mehaničkih svojstava materijala, uključujući krivulje naprezanje-istezanje, Youngov modul elastičnosti, koeficijent očvrsnuća i slično. Precizni rezultati koje daje ARAMIS,…
Više
2D analiza pokreta uz pomoć GOM Correlate programskog paketa (webinar 8. 6. 2016.)

2D analiza pokreta uz pomoć GOM Correlate programskog paketa (webinar 8. 6. 2016.)

Uncategorized
GOM Correlate omogućuje besplatnu 2D analizu referentnih točaka putem bilo koje digitalne serije slika ili video datoteke. GOM Correlate nije samo besplatan programski paket za digitalnu korelaciju slika, već je pomoću njega moguće i mjeriti pomake i deformacije objekata pomoću referentnih točaka. U kombinaciji sa proširenom stvarnošću, širok spektar alata poput polja vektora, kuteva, ubrzanja i mnogih drugih, pomaže detaljno analizirati uzorak. Besplatni GOM-ov webinar "2D analiza pokreta uz pomoć GOM Correlate programskog paketa", održan je 8 .6. 2016. Teme su bile: Analiza pokreta u biomehanici Testovi sudara Analiza visokobrzinskih pokreta Pogledajte snimku webinara:
Više