ARGUS – rezultati mjerenja

Home / ARGUS / analiza oblikovanja limova deformacijom / ARGUS – rezultati mjerenja

Globalni rezultati ARGUS mjerenja:

Oblik

    • – verifikacija deformirane forme sa CAD podacima

Lokalno stanjenje

    • – s obzirom na centralnu liniju lima

Tenzor deformacija

    – za detekciju kritično deformiranih zona

Oblik i lokalno stanjenje stijenke lima:

Optimizacija alata u kritičnoj zoni:

Usporedba sa numeričkim simulacijama:

 


ARGUS – brzi izbornik

1. Analiza oblikovanja limova
2. Programski paket
3. Princip mjerenja
4. Rezultati mjerenja