Analiza oblikovanja limova

 Optimizacija procesa deformiranja metalnih limova, uzimajući u obzir odabir materijala i optimizaciju alata, odlučujući je faktor konkurentnosti, naročito u automobilskoj industriji kod razvoja alata za nove proizvode.

Optički sustav za 3D analizu deformacija limova ARGUS ubrzava ovaj optimizacijski proces jer pruža precizne rezultate o stupnju deformiranosti pojedinih komponenti.

Rezultati mjerenja sustavom ARGUS za cijelu površinu modela:

 • 3D koordinate na površini deformiranog lima
 • stupanj deformacije (glavne komponente deformacija)
 • vizualizacija redukcije debljine lima
 • usporedba sa krivuljom tečenja (forming limit dijagram, FLD)

Rezultati se prezentiraju kao gusta mreža podataka koja je nastala na temelju određivanja 3D koordinata na površini deformiranog lima. U modulu za kontrolu stupnja deformiranosti, izmjereni rezultati se uspoređuju sa materijalnim svojstvima (krivulja tečenja izmjerena Nakajima testom sa sustavom ARAMIS) radi određivanja kritičnih zona.

Mjerenja ovim sustavom postala su standardni dio procesa evaluacije deformiranosti limova (npr. duboko vučenje, prešanje, savijanje lima). Jedinstvena mogućnost mjerenja kompleksnih deformiranih limova sa visokom gustoćom izmjerenih podataka otvara nove aspekte za verifikaciju numeričkih simulacija deformiranja limova.

ARGUS je optimalan sustav za:

 • Detekciju kritičnih zona
 • Rješavanje kompleksnih problema obrade limova deformiranjem
 • Optimizaciju procesa deformiranja limova
 • Verifikaciju alata za obradu deformiranjem
 • Verifikaciju i optimizaciju numeričkih simulacija

Verifikacija numeričkih simulacija

Kao dio procesa analize deformiranja limova ARGUS standardno podržava verifikaciju izmjerenih deformacija sa numeričkim simulacijama metodom konačnih elemenata. Funkcije za uvoz rezultata iz FEM paketa omogućava usporedbu po kompletnoj površini deformirane komponente. Usporedni podaci omogućuju povećanje pouzdanosti numeričkih simulacija.

Kompletan proces mjerenja i analize u jednom programskom paketu

Mjerenje, obrada i dokumentacija provodi se unutar integriranog ARGUS programskog paketa razvijenog od strane jednog proizvođača.

Integracija sa CAD sustavima

ARGUS omogućava uvoz CAD podataka koji se koriste za 3D transformacije i računanje odstupanja deformirane forme od zadanog CAD modela.

Podržani su slijedeći formati:

 • Nativni: Catia v4/v5, UG, ProE
 • Općeniti: IGES, STL, VDA, STEP


ARGUS – brzi izbornik

1. Analiza oblikovanja limova
2. Programski paket
3. Princip mjerenja
4. Rezultati mjerenja

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Postavke kolačića