Aramis – programski paket

Unutar paketa ARAMIS, njemačka tvrtka GOM nudi cjelovito rješenje za mjerenje, evaluaciju i dokumentiranje rezultata mjerenja deformacija.

GOM razvija kompletne hardverske i programske komponente svojih digitalizacijskih i deformacijskih sustava. Programski paket je zamišljen tako da istovremeno opslužuje mjerni senzor i AD kontroler, obrađuje sva mjerenja, automatski računa rezultate mjerenja i provodi post-procesiranje.

ARAMIS je profesionalan proizvod industrijske kvalitete koji pruža svu neophodnu funkcionalnost, čak i za kompleksne istraživačke potrebe.

Lako se integrira u standardne procesne lance kroz raznolike mogućnosti uvoza i izvoza podataka.

Materijalna svojstva, izlazni rezultati iz uređaja za opterećivanje i ostali vanjski podaci mogu se uvesti i koristiti za proračune različitih svojstvenih vrijednosti.

CAD podatke moguće je jednostavno uvesti i koristiti za transformacije koordinatnih sustava i analize odstupanja izmjerenog objekta od zadanog oblika.

Podržani su slijedeći formati:

 • Izvorni: Catia v4/v5, UG, ProE
 • Općeniti: IGES, STL, VDA, STEP

U cilju zatvaranja procesnog ciklusa, svi izmjereni podaci mogu se eksportirati u mnoge standardne i besplatne podatkovne formate.

Sve standardne mjerne procedure mogu se jednostavno automatizirati kroz snimanje i brzo ponavljanje svih korisnikovih akcija. Novi modeli analize mogu se implementirati u programski paket jer ARAMIS nudi mogućnost skriptiranja u python programskom jeziku.

Sve ugrađene značajke omogućuju da se sustav ARAMIS:

 • implementira u postojeće mjerne protokole
 • poveže sa postojećim mjernim postupcima
 • prilagodi svakom mjernom zadatku

 

Karakteristike sustava ARAMIS

 

ARAMIS SRX industrijski senzor za zahtjevne aplikacije
ARAMIS SRX
Podesivi sustav za istraživanja i znanost
ARAMIS ADJUSTABLE
ARAMIS 3D KAMERA

 

Akvizicija podataka

 • Mogućnost korištenja kamera različitih proizvođača i karakteristika (4,5,12 Mpiksla)
 • Fleksibilno podešavanje trenutka i načina okidanja slika (ručno, vremenski slijed, TTL signal ili npr. okidanje po iznosu sile na uređaju za opterećivanje
 • Moguće je koristiti slike iz eksternih kamera
 • Integrirano spremanje podataka sa sustavom za okidanje
 • Moguće je upariti više mjernih sustava tako da simultano i sekvencijalno snimaju eksperiment sa više strana
 • ARAMIS Real Time Sensor – praćenje nekoliko faceta i točkica u 3D bez spremanja slika

Izračun

 • Brzi izračun svih snimljenih stadija opterećenja
 • Automatsko izračunavanje 3D površinskih koordinata, 3D pomaka (u kartezijevom i cilindričnom koordinatnom sustavu) i ravninskog tenzora deformacija
 • Računanje komponenata naprezanja ako su poznata svojstva materijala

Poklapanje

 • Eliminacija pomaka kao krutog tijela
 • Transformacija koordinatnog sustava sa digitaliziranim podacima u predefinirani koordinatni sustav, ili u predefinirane geometrijske elemente (primitive)
 • Preklapanje sa CAD ili STL podacima
 • Kombiniranje više mjernih područja u zajednički projekt

Uvoz STL i CAD podataka

 • Brzi uvoz STL i CAD podataka
 • Standardno su podržani: CATIA V4/V5, Pro/Engineer, IGES, STEP, VDA, …
 • Računanje devijacija od izmjerenih podataka do referentnih podataka (točke, udaljenosti)

Primitivi

 • Primitivni objekti (sfere, cilindri, stošci, ravnine, linije…) mogu se generirati na temelju izmjerenih podataka – paket je certificiran od strane NIST i PTB-a
 • Kompletna mogućnost analize temeljene na geometriji (udaljenost točka-točka, točka-ravnina, kutovi,…)

Presjeci

 • Zadavanje presjeka na 3D rezultatima mjerenja
 • Vizualizacija presjeka u dijagramima

Usporedba sa numeričkim simulacijama

 • Uvoz izvornih podataka iz FEA (MKE) paketa (ABAQUS, LS-DYNA, PAM-STAMP, AutoForm, ASCII)
 • Potpuna usporedba geometrije, pomaka i deformacija
 • Izračun i usporedba glavnih deformacija, redukcije debljine, 3D oblika/geometrije, X, Y, Z pomaka, …
 • Izvoz podataka i rezultata (površinska geometrija, ASCII, presjeci, dijagrami, slike, izvještaji, video, …)

Dokumentacija i izvještaji

 • Prikaz polja rezultata izravno na snimljenim slikama
 • Vizualizacija rezultata u izvještajima: slike sa overlayem, dijagrami, presjeci, analogni podaci snimljeni iz vanjskih uređaja za opterećivanje
 • Izvještaji su dinamički povezani, svaka promjena se automatski osvježava
 • Pred-definirani izvještaji se mogu u potpunosti mijenjati i spremati kao globalni predlošci
 • Prikaz rezultata na Z-osi radi lakše usporedbe sa numeričkim simulacijama
 • Mogućnost statističke analize
 • Eksport izvještaja (ASCII, slike, video)

Krivulja tečenja (FLC)

 • Ugrađene su funkcije za određivanje dijagrama krivulje tečenja (Nakajima test) prema ISO 12004
 • Analiza temeljena na vremenu i presijecima
 • Analiza kompletnih serija izmjerenih uzoraka

Automatizacija

 • Macro funkcionalnost za jednostavno snimanje, editiranje i pokretanje ponavljajućih koraka u procesu snimanja slika, post procesiranju i analizi podataka

Pomoć

 • Automatizirana sugestija parametara kod svih važnih funkcija
 • Online pomoć

Administracija programskog paketa

 • Kompletna funkcionalnost programskog paketa može se kontrolirati preko posebne administratorske licence
 • Paket se jednostavno može prilagoditi specifičnim potrebama tehnologije
 • Onemogućavanje specifičnih izbornika ili funkcija
 • Integracija korisničkih skripti u izbornike
 • Zaključavanje sistemskih izvještaja za svaku od kompanija posebno

Sklopovlje

 • Izravna veza sa uređajima za opterećivanje
 • Sustav je moguće jednostavno prenositi i u osobnom automobilu

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Postavke kolačića