Optičke 3D deformacije

Optička mjerenja zbog svojih beskontaktnih svojstava pridonose boljem razumijevanju karakteristika materijala i ponašanja gotovih komponenti. ARAMIS je optimalan optički sustav za praćenje eksperimenata sa visokom vremenskom i prostornom rezolucijom.

ARAMIS je beskontaktni mjerni sustav koji precizno  mjeri površinske deformacije neovisno o vrsti materijala.  Za statički i dinamički opterećene objekte kao rezultate mjerenja iskazuje:

 • 3D površinske koordinate
 • 3D pomake i brzine
 • Brzinu prirasta deformacije
 • Tenzor površinskih deformacija (npr. glavne deformacije, redukciju debljine)

 

ARAMIS je optimalno rješenje za:

 • Određivanje materijalnih svojstava (R- i N- vrijednosti, dijagrame krivulja tečenja-FLC, Youngov modul, itd…)
 • Analizu komponenti (crash test, vibracijska analiza, ispitivanja izdržljivosti, itd…)
 • Verifikaciju numeričkih simulacija (npr. metoda konačnih elemenata)

ARAMIS je jedinstveno rješenje koje daje podatke o obliku površine, raspodjeli pomaka i deformacija čak i za one slučajeve za koje bi bilo potrebno koristiti veliki broj tradicionalnih mjernih uređaja, kao npr. tenzometarske mjerne trake ili LVDT-ove.

Svaki isporučeni sustav može pokriti veliki broj primjena jer ga je jednostavno integrirati u postojeću mjernu opremu svakog mjernog laboratorija.

Integracija sa CAD podacima

ARAMIS omogućava uvoz CAD podataka koji se potom mogu koristiti za 3D transformacije i računanje odstupanja od CAD modela. Podržani su slijedeći formati:

 • Nativni: Catia v4/v5, UG, ProE
 • Općeniti: IGES, STL, VDA, STEP

Mjerenje u realnom vremenu

Programski paket ARAMIS omogućuje mjerenja u realnom vremenu za veliki broj točaka na površini mjernog objekta.

Izmjereni podaci mogu se izravno prenijeti u uređaj za opterećivanje, dodatne vanjske sustave za akviziciju podataka ili pakete za analizu (npr. LabView, DIAdem, MS Excel i sl.) a dalje se koriste za:

 • Kontrolu i upravljanje uređaja za opterećivanje
 • Dugotrajna testiranja koja zahtijevaju malo mjesta za pohranu podataka
 • Vibracijske analize
 • 3D video ekstenzometar (optički tenzometar)

 

Verifikacija numeričkih simulacija

Kao dio kompleksnih procesnih lanaca, optički mjerni sustavi postali su važni alati u industrijskim procesima tijekom zadnjih dvadesetak godina. Zajedno sa numeričkim simulacijama predstavljaju znatan potencijal za povećanjem kvalitete i optimizaciju vremena razvoja proizvoda i proizvodnih procesa.

ARAMIS je snažan alat za verifikaciju izmjerenih podataka sa cijele površine modela i numeričkih simulacija metodom konačnih elemenata. Materijalna svojstva određena ovim sustavom pomažu pri evaluaciji novih i unapređenju postojećih materijalnih modela. Ugrađene funkcije za unos podataka iz FEM paketa omogućavaju provođenje numeričkih usporedbi sa FEM simulacijama za sve vrste ispitivanja komponenti.

Na taj se način numeričke simulacije konačnim elementima mogu brzo optimizirati te tako u sprezi sa eksperimentom postaju pouzdaniji simulacijski alat.

Zaokruženo programsko rješenje za mjerenje i analizu

Kompletan proces mjerenja, evaluacije i dokumentacije provodi se u integriranom ARAMIS programskom paketu.

Ovaj pristup omogućava da se kompletan potencijal pridruženog hardvera iskoristi za digitalizaciju i analizu mjernog područja sa viskom točnošću.


Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Postavke kolačića