Statički vlačni pokus

Statički vlačni pokus

Primjeri mjerenja - ARAMIS
Statički vlačni pokus je postupak kojim se ispituju mehanička svojstava materijala koja opisuju mehaničku otpornost i deformabilnost materijala. Ispitivanje materijala provodi se na uređajima za opterećivanje (kidalicama), na izuzetom uzorku materijala (epruveti) čije su dimenzije obično propisane normom. Epruvete su najčešće cilindričnog ili karakterističnog plosnatog “dog bone” oblika. Mjerenje kontaktnim ekstenzometrom Kontaktnim ekstenzometrima mjeri se promjena razmaka između dvije točke na epruveti, pri čemu mora postojati izravan dodir ekstenzometra i površine epruvete, bez prisustva trenja. Na mjestu kontakta epruvete i nožica (najčešće oštrih) dolazi do zareznih djelovanja, što je naročito nepoželjno kod mehaničkih ispitivanja polimernih epruveta. Zbog mjerenja razmaka između dvije samo točke, tako izmjerene deformacije imaju globalni karakter. U fazi pojavljivanja vrata na epruveti (koji se po normama mora pojaviti u zoni između nožica ekstenzometra) uzdužni kontaktni ekstenzometri ne…
Više
Ispitivanje betonske konstrukcije

Ispitivanje betonske konstrukcije

Primjeri mjerenja - ARAMIS
S ARAMISOM JE MJERENJE VELIKIH POMAKA KONSTRUKCIJA U ZAG-u POSTALO RUTINSKO (prijevod teksta objavljenog na IRT FORUMU 2012) Uroš BOHINC1, Vladimir POŽONEC1, Nenad DRVAR2 1Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG 2TOPOMATIKA d.o.o. Na području strukturnih testiranja konstrukcija mjerenje pomaka pruža važnu informaciju za karakterizaciju odziva konstrukcije na zadanu pobudu silama i momentima. Ovaj rad fokusira se na praktičnu primjenu optičkog deformacijskog sustava ARAMIS (proizvođača GOM GmbH iz Njemačke) u Zavodu za gradbeništvo Slovenije. USPOREDBA KLASIČNIH MJERENJA POMAKA S OPTIČKIM DEFORMACIJSKIM SUSTAVOM ARAMIS Zbog zahtjeva za optimizacijom konstrukcije i povećanju područja primjene, nerijetko je potrebno istražiti ponašanje konstrukcije pri velikim pomacima gdje dolazi do pojave materijalnih i geometrijskih nelinearnosti. U smislu usporedbe mjerenja s rezultatima numeričkih modela, zanimljiva je mogućnost određivanja polja pomaka cijele površine uzorka, koju u suprotnosti sa klasičnim metodama…
Više
Ispitivanje limova – Nakajima test

Ispitivanje limova – Nakajima test

Primjeri mjerenja - ARAMIS
FLC (eng. “Forming limit curve” – dijagram krivulje tečenja) je važan parametar kod modeliranja i simulacija postupaka oblikovanja deformiranjem metodom konačnih elemenata. Svaki materijal ponaša se prema svojoj individualnoj krivulji tečenja. FLC krivulje standardno se određuju prema Nakajima ili Marciniak testu postupcima dubokog vučenja na metalnim pločastim uzorcima. U nastavku su prikazani uzorci, mjerna postava, video postupka mjerenja te analiza izmjerenih rezultata i rezultirajući FLC dijagram. Primjeri deformiranih uzoraka limova prije samog loma Tijekom postupaka oblikovanja limova, u deformiranom materijalu raspodjele deformacija mogu jako varirati kako iznosom tako i smjerom. Za predviđanje kritičnih zona stoga nije dovoljno poznavati klasičnu krivulju tečenja za jednoosno stanje opterećenja materijala koju određujemo statičkim vlačnim pokusom. Zato uzorci limova variraju svojom geometrijom od vitkih (koji simuliraju jednoosno stanje ali je potrebno voditi računa o smjeru…
Više