ARGUS

ARGUS

Analiza oblikovanja limova
ARGUS – analiza oblikovanja limova Povezane stranice:12345» Optimizacija procesa deformiranja metalnih limova, uzimajući u obzir odabir materijala i optimizaciju alata, odlučujući je faktor konkurentnosti, naročito u automobilskoj industriji kod razvoja alata za nove proizvode. Optički sustav za 3D analizu deformacija limova ARGUS ubrzava ovaj optimizacijski proces jer pruža precizne rezultate o stupnju deformiranosti pojedinih komponenti. Rezultati mjerenja sustavom ARGUS za cijelu površinu modela: 3D koordinate na površini deformiranog lima stupanj deformacije (glavne komponente deformacija) vizualizacija redukcije debljine lima usporedba sa krivuljom tečenja (forming limit dijagram, FLD) Rezultati se prezentiraju kao gusta mreža podataka koja je nastala na temelju određivanja 3D koordinata na površini deformiranog lima. U modulu za kontrolu stupnja deformiranosti, izmjereni rezultati se uspoređuju sa materijalnim svojstvima (krivulja tečenja izmjerena Nakajima testom sa sustavom ARAMIS) radi određivanja kritičnih zona.…
Više