O nama

Topomatika je zastupnik GOM optičkih beskontaktnih sustava za digitalizaciju oblika te mjerenje pomaka i površinskih deformacija mehaničkih konstrukcija.

Iz naše ponude izdvajamo deformacijske sustave ARAMIS i ARGUS te sustave za digitalizaciju oblika ATOS i TRIOP.

Primjeri primjene GOM beskontaktnih deformacijskih sustava:

GOM primjeri primjene
Primjeri mjerenja - ARAMIS
Analiza zareznog djelovanja
Statički vlačni pokus
Savijanje u tri točke
Ispitivanje zavarenog spoja
Ispitivanje betonske konstrukcije
Ispitivanje limova – Nakajima test
Mjerenje velikih pomaka gume
Ispitivanje očvršćenja tkanine
Ispitivanje bimetalnog termoprekidača
Ispitivanje toplinskih deformacija
Optička 3D metrologija u vlačnom ispitivanju (webinari – 28. 6. 2018. i 24. 5. 2016.)
Određivanje krivulje granične deformabilnosti sustavom ARAMIS (webinar – 24. 5. 2017.)
„Shear Test“ (webinar 13. 4. 2016.)
„High Speed Component Testing“ (webinar 24. 6. 2015.)
„Optical 3D Metrology for Automotive Testing“ (webinar 16. 3. 2016.)
Optičko 3D mjeriteljstvo u biomehaničkim ispitivanjima (webinar 15. 3. 2017.)
Optička 3D metrologija u zrakoplovnoj industriji (webinar 20. 4. 2016.)
Korelacija 2D i 3D snimaka u testiranju materijala i komponenti (webinar 30. 3. 2017.)
GOM Correlate programski paket: 2D korelacija slika (webinar 11. 5. 2016.) i 2D analiza pokreta (webinar 8. 6. 2016.)
Validacija numeričkih simulacija

Vijesti

Webinar  “ARAMIS for Materials Testing” / 28. 6. 2018.
Webinar “ARAMIS for Materials Testing” / 28. 6. 2018.
08/06/2018
28. 6. održan je GOM besplatni webinar o prednostima upotrebe sustava ARAMIS u ispitivanjiima mehaničkih svojstava materijala kao što su: Nakajima test, Bulge test, vlačna i tlačna ispitivanja, ...
Webinar “High-speed testing with the new, high-resolution ARAMIS SRX” / 8. 3. 2018.
Webinar “High-speed testing with the new, high-resolution ARAMIS SRX” / 8. 3. 2018.
20/02/2018
U četvrtak, 8. 3. 2018. održan je GOM webinar na engleskom i njemačkom o uporabi novog mjernog sustava visoke rezolucije i frekvencije ARAMIS SRX koji je u tridesetak minuta obradio ove teme
Webinar „Validating Numerical Simulations with Optical 3D Metrology” / 1. 2. 2018.
Webinar „Validating Numerical Simulations with Optical 3D Metrology” / 1. 2. 2018.
17/01/2018
Webinar „Validiranje numeričkih simulacija s optičkim 3D mjeriteljstvom" održan je 1. 2. 2018. u 9 i 17 sati na engleskom jeziku, te u 13 sati na njemačkom jeziku. Obrađene su ove teme: